PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

KRETANJE NA UZBRDICI (RUČNA)

Zaustavljanje na uzbrdici treba izbjegavati ako je podloga klizava (snijeg, blato) jer je otežano zaustaviti se, a kasnije i krenuti. Ako smo ipak prisiljeni zaustaviti se na uzbrdici (zbog saobračajnih uslova), krenut ćemo na sljedeći način:

- Zategnemo ručnu kočnicu (povučemo je prema gore), stavimo ručicu mjenjača brzina u prvu brzinu (česta pogreška kandidata je kretanje u drugoj- zaborave promijeniti brzinu), papučica kvačila (spojke) je cijelo vrijeme stisnuta.

- Pritisnemo dugme na ručnoj kočnici i držimo ga stisnutim. Dodamo gas i popuštamo kvačilo do točke gdje dolazi do prijenosa sile (pri prednjem pogonu zadnji kraj vozila se spusti)

CIJELI POSTUPAK IZGLEDA OVAKO

Popuštamo ručnu kočnicu (ako vozilo malo krene unazad dodamo gas i još malo popustimo kvačilo (spojku)

NAJČEŠĆE POGREŠKE KANDIDATA

– Na ispitu ispitivač od vas traži da se prije kretanja na uzbrdici uz pomoć ručne kočnice, isključite iz saobracaja. Pritom ne zaboravite upaliti desni žmigavac i napraviti provjeru. Prije kretanja ne zaboravite upaliti lijevi žmigavac i napraviti provjeru (kandidat se koncentrira na kretanje, a zaboravi na provjeru koja je obavezna. Kandidat je sretan jer je uspio uspješno krenuti na uzbrdici, a na kraju padne na ispitu zbog provjere). Ako ste se zaustavili na uzbrdici zbog saobračajnih uslova i nastavljate vožnju svojom saobračajnom trakom, ako to situacija ne zahtijeva niste dužni napraviti provjeru. Potrebno je razlikovati zaustavljanje zbog isključivanja iz saobračaja i zaustavljanje zbog uslova u saobračaju.

– Zaborave ručicu mjenjača brzina staviti u prvi stupanj prijenosa, auto se gasi prilikom kretanja

– Previše dignu papučicu kvačila, ne osjete pravi moment prijenosa sile

– Zadrže papučicu kvačila u pravom momentu, spuste ručnu i nakon toga naglo i previše dignu papučicu kvačila

– Ne spuste ručicu ručne kočnice do kraja, nastavljaju voziti sa polupodignutom ručnom kočnicomAuto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S