PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

NAJČEŠĆA PITANJA

 • Šta je potrebno za upis u autoškolu?
  Za upis u autoškolu potrebna je lična karta i CIPS prijava o mjestu prebivališta.
 • Koliko važi ljekarsko uvjerenje?
  Ljekarsko uvjerenje važi godinu dana od datuma vađenja.
 • Obezbjeđujete li svu potrebnu literaturu i je li uključena u cijenu?
  Da! Autoškola SEMAFOR Vam obezbjeđuje svu potrebnu literaturu i besplatna je, kao i pristup interaktivnoj aplikaciji testova koju mogu svi naši kandidati koristiti.
 • Kada mogu započeti sa vožnjom?
  S vožnjom možete započeti odmah nakon položenog ispita iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i prve pomoći.
 • Gdje se polažu ispiti iz Poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Pružanja prve pomoći?
  Ispiti se polažu u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, na adresi Aleja Bosne srebrene bb, Nedžarići.
 • "P" oznaka
  Motorno vozilo kojim u saobraćaju upravlja osoba koja je prvi put stekla vozačku dozvolu, u trajanju od dvije godine, mora biti označeno posebnim znakom – tablicom i obilježeno natpisom. Tablica ima oblik pravougaonika, bijele je boje i na njoj je crvenom bojom ispisano slovo "P" latiničnim pismom, ispod koga se upisuje broj vozačke dozvole početnika.
Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S