PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

SAVJETI ZA VOZAČE

Vozači,
- Ono šta Vama smeta u saobraćaju, to isto može smetati drugima!
- Kada mislite da ste ovladali vještinama vožnje, nemojte biti sigurni jer tada se najčešće prave krupne greške sa težim posljedicama, nego kada ste bili početnik.
- Poštujte propise, vozite po pravilima, poštujte ostale učesnike u saobraćaju, budite tolerantni.
- Ne zaboravite da ste i vi bili početnik!
- Ne zaboravite da ste i vi često pješak, zato poštujte pješake!
- Prva vožnja “L” (kako se ponašate prema kandidatima koji se obučavaju.)
- Ne zaboravite, da ste se i vi obučavali sa instruktorom vožnje, te da ste i vi bili totalna neznalica - ukočen, uplašen, niste smjeli okrenuti glavu na stranu, niti popustiti volan i zao pazite kako se ponašate prema kandidatima koji se obučavaju.

Imajte na umu:
- Vozač, dok vozi 70-80% pokreta vrši iz navike i refleksno, a odluke donosi spontano na osnovu zapažanja i registrovanja situacije.
- Nemojte nikada piti piće koje u sebi sadrži alkohol, ako već pijete nemojte piti i tvrditi da niste pijani; vi ste svjesni svoje pameti, ali niste svjesni da su vam refleksi oslabili.

Pravila za “sigurnu” vožnju

Ako se nađete u toku vožnje na auto putu:
- Auto-putem se vozi samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom, dok ostale trake služe za preticanje.
- Prilikom uključivanja na auto-put uključite lijevi žmigavac, smanjite stepen prenosa 2 ili 3, koristite traku za ubrzanje i uključujte se postepeno a kada se uključite ubrzajte vaše vozilo.
- Izbegavajte preticanje i prekoračenje brzine na dijelovima auto-puta gdje se vrši isključenje i uključenje na auto-put.
- Ako se ne možete uključiti odmah, zaustavite vaše vozilo na početak trake za ubrzanje, kada se steknu uslovi za uključenje ubrzajte vaše vozilo i uključite se na auto-put sa 2. ili sa 3. stepenom prenosa, sa najmanje 40 km/h.
- Kada se isključujete sa auto puta – uključite desni žmigavac, oduzmite gas (nemojte naglo kočiti) kada se uključite u traku za usporavanje smanjite na 2. stepen prenosa.

Preticanje

Nikada nemojte preticati sa petom brzinom – prije nego što otpočnete preticanje uradite slijedeće:
- Uključite lijevi žmigavac,
- Uvjerite se da li je neko prije Vas započeo preticanje (da li je saobraćajna traka slobodna),
- Ocijenite da li je potrebno smanjiti (za jedan) stepen prenosa i sa dovoljne distance od vozila koje pretičete ubrzajte vaše vozilo za najmanje 20 km/h te postepeno prelazite u lijevu traku,
- Upozorite vozača vozila koje pretičete sa svetlosnim ili zvučnim signalom i kada se sa sigurnošću uvjerite da možete nastaviti, nastavite preticanje, a kada završite preticanje tada ugasite žmigavac.

Prestrojavanje

- Nikada nemojte odjednom prelaziti (presijecati) više saobraćajnih traka i ako ste “sigurni” da ste potpuno sami na kolovozu.
- Pogledajte na retrovizor u vozilu pa onda u spoljni retrovizor i kada se uvjerite da je susjedna saobraćajna traka slobodna,
- Pre nego što otpočnete prestrojavanje pogledajte preko ramena u mrtvi ugao, pa tek onda lagano, za 30-60 stepeni smotajte volan i postepeno se uključite vodeći računa, ako se uključujete ispred nekog vozila to radite sa pojačanim gasom, a ako se uključujete iza vozila to radite sa oduzetim gasom.

Optimalno ostojanje

- Kada je suh kolovoz, koliko vozite kilometara na sat - toliko metara je optimalno odstojanje.
- Kada je mokar kolovoz, koliko vozite kilometara na sat-toliko metara x2 je optimalno odstojanje.
- Kada vozite po klizavom kolovozu nemojte se pouzdati u vašu vještinu.

Zaustavljanje i parkiranje

Prilikom zaustavljanja i parkiranja uključite desni žmigavac.
- Ovu radnju vršite uz desnu ivicu kolovoza (u pravcu vašeg kretanja), ako želite da parkirate vozilo,to radite samo kretanjem unazad jer vam treba manje prostora za manevrisanje (optimalni prostor za parkiranje kretanjem unazad ja jedna i po dužina vašeg vozila, minimalni prostor je dužina vašeg vozila plus 1m.). Potreban prostor za parkiranje vašeg vozila kretanjem naprijed je 3 x dužina vašeg vozila.
- Kada parkirate vaše vozilo, to uradite isključivo na kolovozu, a nikako ne na trotoaru.
- Kada parkirate vozilo na kolovozu, morate ostaviti slobodan prostor najmanje širine 3m (od pune linije, ivičnjaka ili druge prepreke) kao slobodan prostor od pješačkog prelaza ili raskrsnice najmanje dužine 5m.
- Kada parkirate vozilo okrenite se i pogledajte kako ste parkirali, nemojte zauzimati dva parking mjesta.

Saobraćaj u raskrsnici

Budite krajnje pažljivi kada se približavate raskrsnici, mogućnost da dođe do nezgode veća je za onoliko puta sa koliko se saobraćajnih traka ukrštate.
Zapamtite – kada se približavate raskrsnici, po potrebi oduzmite gas, pogledajte kolovoz sa desne strane, da li postoji jedan od znakova (znak „STOP“ ili znak „prvenstva“), ukoliko nema sa desne strane jedan od znakova, morate postupiti po pravilu “desne strane” i propustiti vozila koja ulaze u raskrsnicu sa desne strane, bez obzira koliko je vaša kolovozna i saobraćajna traka široka ili prava.Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S