PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

KABINETI PRVE POMOĆI

KABINETI ZA OBUKU IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI U KANTONU SARAJEVO
CRVENI KRIŽ OPĆINE ADRESA TELEFON TERMINI OBUKE SAT
STARI GRAD Edhema Mulabdića br. 2 033/532-137 četvrtak i petak 16:00h
NOVO SARAJEVO Paromlinska br. 24 033/610-807 ponedjeljak i utorak 16:30h
CENTAR Valtera Perića br. 10 033/220-168 utorak i srijeda 16:00h
NOVI GRAD Trg solidarnosti br. 23 033/545-598 ponedjeljak i utorak 17:00h
ILIDŽA Jahijela Fincija br. 14 033/638-022 srijeda i četvrtak 16:30h
VOGOŠĆA Igmanska br. 50 033/430-209 ponedjeljak i utorak 15:15h
ILIJAŠ 126. Ilijaške brigade br. 62 033/400-518 ponedjeljak i utorak 16:00h
HADŽIĆI Anđelka Lažetića br. 2 061/188-596 ponedjeljak i utorak 18:00h

Stari Grad

Novo Sarajevo

Centar

Novi Grad

Ilidža

Vogošća

Ilijaš

HadžićiAuto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S