PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

IZVJEŠTAJ O POLAGANJU ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O POLAGANJU ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2019. GODINEU izvještaju o polaganju za vozače motornih vozila u Kantonu Sarajevo obuhvaćeni su svi izlasci na polaganje iz upravljanja motornim vozilom za period od 01.01. 2019. godine do 31.12. 2019. godine.

 

U narednom tekstu ovog dokumenta bit će prikazane osnovne statistike vezane za ukupni broj izlazaka na ispite iz upravljanja motornim vozilom po kategorijama koje polažu, broj izlazaka na polaganje u zavisnosti koji put polažu ispit, ukupni procenat prolaznosti na ispitima za sve kategorije kao i  broj izlazaka na ispit po godištima kandidata, a sve za 2019. godinu. Također se iz narednog teksta mogu vidjeti korelacije uspješnosti na ispitu u vezi sa kategorijom polaganja, godištem i brojem izlazaka na ispit. Pored ispita iz upravljanja motornim vozilom, u izvještaju će biti prikazana statistika vezana za ispite iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i ispitima iz poznavanja prve pomoći.


Detaljnije na: http://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/izvjestaj_za_2019_godinu.doc

 

Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S