PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

PRIVREMENA OBUSTAVA POLAGANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

 


 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Босна и Херцеговина

Федерација Босне и Херцеговине

                      KANTON SARAJEVO

             Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

КАНТОН САРАЈЕВО

Министарство за образовање,

науку и младе

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO

Ministry for Education, Science and Youth

 

 

Broj: 11/08-38-99-12.1/19

Datum: 08.07.2019.godine

 

-         KANDIDATIMA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

-         AUTOŠKOLAMA

-         SVIM ZAINTERESIRANIM

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

                    PREDMET: Privremena obustava polaganja ispita za vozača motornih vozila

 

Cijenjeni,

         obavještavamo Vas da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u terminu od 29. 07. do 15. 08. 2019. godine, privremeno obustaviti polaganje ispita za vozača motornih vozila zbog kolektivnog odmora.

Prijem prijava za polaganje ispita iz svih oblasti, vršit će se do 26. 07. 2019. godine (petak)

 

Uvjerenja o položenim ispitima, zaključno sa 27. 07. 2019. godine, izdavat će se u utorak (30. 07. 2019.) i četvrtak (01. 08. 2019.) od 09 do 12h.

 

Raspored polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom za 16. i 17. 08. 2019. godine biće objavljen u ponedjeljak 29. 07. 2019. godine.

 

 

Prijem prijava i polaganje ispita nastavlja se, po ustaljenom rasporedu, 16. 08. 2019. godine.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

 

                         M I N I S T R I C A

 

                                                                                                                Mr. Zineta Bogunić, s.r.

 

 

web: http://mon.ks.gov.ba

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba;

Tel: + 387 (0) 33 562-128,

Fax: + 387 (0) 33 562-218

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

 

 

 
LINK :

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/obavjestenje_-_obustava_polaganja_ispita_za_vozaca_motornih_vozila_08_07._2019._godine.doc

Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S