PRIVREDNI CENTAR SKENDERIJA, BULEVAR STUP

OBAVJEŠTENJE O RADU SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ I EDUKACIJU POVODOM 1. MAJA - PRAZNIKA RADA

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO

Ministry for Education, Science and Youth

 

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ I EDUKACIJU

Komisija za polaganje vozačkih ispita

 

Broj: 11-08-38-98.sl./18

Datum: 24.04.2018.godine

       

-         KANDIDATIMA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

-         AUTOŠKOLAMA

-         SVIM ZAINTERESIRANIM

       

OBAVJEŠTENJE

 

  PREDMET: RADNO VRIJEME SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ I EDUKACIJU U

                       VRIJEME PRVOMAJSKOG PRAZNIKA

 

                                                                    

U vrijeme nastupajućeg prvomajskog praznika, obavještavamo vas da Sektor za saobraćaj i edukaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo neće raditi u UTORAK 01.05.2018. i SRIJEDU 02.05.2018. godine, a takođe u navedene dane neće biti organizirano polaganje ispita za vozača motornih vozila.

 

Ispit iz poznavanja prve pomoći umjesto u srijedu 02.05., održat će se u PETAK 04.05.2018. godine.

 

Prijem prijava za ispite dana 30.04.2018. godine obavljat će se u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Koristimo se prilikom da svim korisnicima naših usluga čestitamo nastupajući praznik i zaželimo uspjeh i daljnju dobru saradnju.

 

 

 

S poštovanjem,

Predsjednik komisije

 

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.mon.ks.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S