OBAVJEŠTENJE O POŠTIVANJU POČETKA ISPITA

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO

Ministry for Education, Science and Youth

 

Broj: 11-08-38-98.sl./17

Datum: 17.08.2017.godine

 

 

-          KANDIDATIMA ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

-          AUTOŠKOLAMA

-          OSTALIM ZAINTERESIRANIM

  

OBAVJEŠTENJE

 

PREDMET: POŠTIVANJE POČETKA ISPITA

                                                                    

        U skladu sa sve češćim kašnjenjem kandidata na ispite, i problemima koji se tom prilikom dešavaju, blagovremeno obavještavamo, gore navedene, da kandidat za vozača koji želi da prisustvuje ispitu iz poznavanja saobraćajnih propisa/prve pomoći, mora doći na vrijeme, kako bi pristupio polaganju ispita.

Kašnjenje na polaganje ispita nije dozvoljeno, te se kandidatima koji ne dođu na početak ispita, neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju, kao i polaganje ispita.

Ova obavijest će se primjenjivati počev od 21.08.2017. godine.

 

 

                                                              Predsjednik komisije

Auto-škola Semafor 2017. Sva prava zadržana. Razvili ID-S